Geri Dönüşüm

Bilgi Notları

Bilgi Notları

GERİ DÖNÜŞÜM

Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkları çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirerek ikincil maddeye dönüştürmek ve tekrar üretim sürecine dahil etmek anlamına gelmektedir.

Diğer bir deyişle herhangi bir şekilde kullandığımız ve kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık maddeleri sınıflandırarak çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılması olarak tanımlanmaktadır.

 

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Doğal Kaynaklar  Korunur

Nüfusun artması ve tüketim alışkanlıklarının zaman içinde değişmesi sebebi ile doğal kaynaklarımız günden güne azalmaktadır. Bunun için kaynaklarımızın tüketilmesini azaltmak ve değerlendirilebilir nitelikteki atıkları geri dönüşüme kazandırmak için doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi ambalaj ürünleri elde edilmektedir. Piyasaya sürülen bu ambalajların atık haline geldikten sonra, toplama ve ayırma tesislerinde türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine kazandırılması gerekmektedir. Geri dönüşüm sanayine kazandırılarak geri kazanımı sağlanmış malzemeler çeşitli ürünlerin üretilmesi aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylelikle doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır.
Örneğin; 1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Dönüşen her ton cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.

 

Enerji Tasarrufu Sağlar

Geri dönüşüm,  yeni bir malzemenin üretiminde lazım gelen endüstriyel işlem aşama sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar.   Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre,  % 95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler ile üretilen kağıda oranla gerekli olanın % 50’si kadardır. Ayrıca %45 oranında su tasarrufu sağlanır. Bunun gibi cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

 

 

Ekonomiye Katkı Sağlanır

Geri dönüşüm uzun vadede düşünüldüğünde verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik anlamda olumsuzlukların ortaya çıkması kaçınılmaz olur.  Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin en aza indirilmesi ülke ekonomisi için çok önemlidir. Ayrıca plastik geri kazanımını arttırarak dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalmasını sağlar; bunun sonucunda da ihtiyaç duyulan petrol miktarının azalması ile paramız yurt içinde kalır ve böylece ekonomimizin daha iyiye gitmesine vesile olmuş olur. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de yurtdışına satarak yurdumuza döviz girişi sağlanır.

 

Oluşan Atık Miktarı Azalır

Geri dönüşümün uygulanması ile çöp alanlarına daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.Ambalaj atıklarını geri kazanılması ile daha fazla evsel atık toplama araçlarında toplanabilmekte, bu durumda toplama ve taşıma maliyetlerini düşürmektedir. Depolama sahalarına daha az gideceğinden, çok yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanları daha uzun sürelerle kullanılabilmektedir.
Evsel atıkların yaklaşık yoğunluğu 0,6 kg/m3 iken, ambalaj atıklarının yoğunluğunun yaklaşık 0,3 kg/m3 olduğu görülmektedir. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte, hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir. Yapılan toplama operasyonlarında evsel atıklar yaklaşık %75-80 oranında sıkıştırılabilirken, ambalaj atıklarında bu oranın yaklaşık %25 olduğu tespit edilmiştir.

Dünyamız üzerinde var olan doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için büyük önem teşkil etmektedir. Biz dünyamızın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak; bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır.

SIFIR ATIK

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.