Kurumsal

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Şirket Misyonu

Geri dönüşüm ve “Sıfır Atık” kavramlarının benimsetilmesi, daha az tüketip daha fazla dönüşüm sağlayarak israfın önüne geçilmesi ve çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla kurulan şirketimiz bu gün geldiğimiz noktada Rize il genelinde birçok noktada ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak ilimizde farkındalık yaratmayı başarmıştır.

Şirket Vizyonu

Çevrenin korunması, canlı türlerinin nesillerinin yok olmasının önüne geçilmesi ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek adına yola çıkan şirketimiz yenilenebilir kaynakların kullanılarak hem çevresel kirliliğin önüne geçilmesi hem de ekonomik anlamda ham madde üretimine katkı sağlayarak sektöründe öncü firma olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda sektördeki istihdam oranın arttırılması ve insanların geri dönüşüm ve çevre konularında bilinçli tüketici konumuna gelmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.