Kurumsal

Politikalarımız

Politikalarımız

Çevre Politikası

Ambalaj Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri kazanımının sağlanması üzerine faaliyet gösteren şirketimizde;

Çevre ile ilgili mevzuat ve hükümlere uymak,

Çevrenin korunmasını sağlamak,

Ambalaj atıklarının çöplere veya doğaya karışmasını önlemek,

Yönetim sistemimizi gelişen mevzuatlara göre sürekli güncellemek,

İnsanlarımızın yaşanılabilir bir çevrede yaşamasını sağlamak,

Çevre ve geri dönüşüm kavramlarının benimsetilmesi adına eğitimler vermek

RİÇEV Geri Dönüşüm şirketi Çevre Politikasıdır.

İnsan Kaynakları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Politikası

RİÇEV kuruluşu olarak;

Çalışanlarımızın çalışma huzurunu ve iş güvenliğini ön planda tutmak,

İş güvenliği ile ilgili mevzuat ve yönetmelikleri takip etmek,

İş güvenliği ile ilgili önlemleri alarak uyarıcı ve yönlendirici levhalarının çalışma ortamına asılmasını sağlamak,

Dürüst, güvenilir, saygılı,yenilikçi, yaratıcı düşüncelere açık, katılımcılık ve bireysel sorumluluğun ön planda olduğu bir işi ortamı oluşturmak,

Çalışanların yönetime aktif katılımını sağlamak ve fikirlerine değer vermek,

İş hukukunu gözeterek çalışanların haklarının korunduğu bir ortam sağlamak,

İş kanunu ve yönetmeliklerine uymak

Şirketimizin insan kaynakları ve isg politikasıdır.